KAYIT ŞARTLARI

Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi için; *Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.*18 yaşını doldurmuş olmak.*En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak.*Özel hastane yada Devlet Hastanesinden “silahsız özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu(heyet raporu) almak.

Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi için  ; *Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.*21 yaşını doldurmuş olmak.*En az lise mezunu olmak.*Devlet Hastanesinden “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu(heyet raporu) almak.

Genel Şartlar; *Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile  Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.*Kamu haklarından yasaklı olmamak. *Özel Güvenlik Görevlisi olmaya engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü olmamak.

Kayıt Tarihleri:

Kayıtlarımız sürekli olup, ön kayıt için nüfus cüzdanı bilgileriniz yeterlidir.