SINAVIN UYGULANMASI VE PUAN HESABI

*Sınav, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye genelinde merkezi sistemle belirtilen günde (hafta sonu) yapılmakta ve saat 10.00’da başlamaktadır.

*Sınavda, silahlı ve silahsız sertifika alanlar için toplam 100 adet aynı soru sorulmaktadır. Ancak, silahlı sertifika alacaklar, 100 adet soruyu yaptıktan sonra devamında 25 adet silah sorusunu da cevaplayacaklardır.

*Her yıl, düzenlenecek sınavlara ait tarihler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanarak duyurulmaktadır. Eğitim Merkezleri, kursları bu sınav takvimine göre planlanmaktadır.

*Kursiyerler, sınavda başarısız oldukları takdirde, katılmış oldukları bir kurs ile ardı ardı ardına dört sınava girebilmektedir. Dört sınavda da başarısız olan kursiyerler, tekrar Özel Güvenlik kursunu görmek zorundadırlar.

*Birinci bölümdeki 100 adet sorunun her biri (1) puandır. 25 adet silah sorusunun her biri (2) puandır. Sınavda, yanlış cevaplar doğru cevapları olumsuz etkilememektedir. Diğer bir ifadeyle yanlış doğruyu götürmemektedir. Bu nedenle kursiyerlerin, sınavda bütün soruları (yanlış dahi bilseler) cevaplamaları kendi menfaatleri icabıdır. Sınavda geçerli not barajı (60) puandır.

Sınav süresi:

  İlk bölümdeki 100 soruya ait süre, toplam 120 dakikadır (2 saat),

   İkinci bölümdeki 25 soruluk silah sınavına ait süre, toplam 30 dakikadır.

 

a.          Silahsız sınava katılanlar:

Silahsız sınava katılanlar, ilk bölümdeki 100 adet soruyu cevapladıktan sonra, sınavları bitmiş olacaktır. (60) soruyu doğru olarak cevaplandıranlar başarılı olacaktır.

b.         Silahlı sınava katılanlar:

Silahlı sınav iki aşamalıdır. Birinci aşama ilk bölümdeki 100 soruluk sınavdır. Bu sınav silahlı ve silahsızlar için müşterektir. İkinci aşama (25) soruluk silah sınavıdır.

Silah sınavının puanını; silah yazılı puanı ve silah uygulama (atış) puanının toplamı oluşturur.

 – Silah yazılı sınav: (25) soru X (2) puan = 50 puan

 – Silah uygulama (Atış) sınavı: 5 atış X (10) puan = 50 puan (Her isabetli vuruş 10 puandır)

Silahlı adayların genel puanının hesaplanması, 100 soruluk ilk bölümdeki sınav puanı ile silah sınavından aldıkları puanın aritmetik ortalamasıdır. Sertifika alabilmek için, ortalamanın kesinlikle (60) puanın altında olmaması gerekir.

 Aritmetik ortalamanın alınabilmesi için her iki sınavın da (ilk bölüm 100 soru ve silah sınavı) (50) puandan aşağıda olmaması gerekir.

PUANLAMA TABLOSU

resim1