İş Garantisi Verme Yasağı

İş Garantisi Verme Yasağı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı :B.05.1.EGM.0.11.08.01/4995-123264 16/07/2007

Konu :Özel Güvenlik Hizmetleri
Bilindiği üzere, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14’üncü maddesi “Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir” hükmü ile Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 31’inci maddesi “Özel güvenlik temel eğitimi ve yenileme eğitimi Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarında yapılır” hükmünce, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi verilmesi amacıyla özel güvenlik eğitim kurumlarına Bakanlığımızca faaliyet izni verilmektedir. Ancak, gerek Bakanlığımıza yapılan müracaatlardan, gerekse yazılı ve görsel medyadan edinilen bilgilerden, özel güvenlik eğitim kurumlarının iş garantili eğitim verme vaadinde bulundukları, bu hususu rekabet unsuru olarak kullandıkları anlaşılmaktadır. Bu durumun, kişilerin mağduriyetine neden olduğu ve eğitim kurumları arasında haksız rekabete yol açtığı intikal eden bilgilerdendir.

5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı gereğince özel güvenlik eğitim kurumlarının amacı özel güvenlik temel ve yenileme eğitimlerini vermektir. Bunun dışında kendi eğitim kurumlarından eğitim almış kişilere iş bulmayı vaat etmek özel güvenlik eğitim kurumlarının kuruluş amaçlarından değildir. Bu nedenle, bundan böyle, iş garantili eğitim verdiğini ilan eden, bu yolla kursiyer toplayan eğitim kurumlarının bu durumu 5188 sayılı Kanunun 22’nci maddesi “Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen Şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu Şekilde faaliyet izni iptal edilen Şirketlerin veya kurumların, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik Şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.” hükmü doğrultusunda amacı dışında faaliyet olarak değerlendirilecek ve faaliyet izin belgeleri iptal edilecektir. Ayrıca, bu eğitim kurumlarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilecek yaptırımlara da maruz kalmaları söz konusu olabilecektir.

Bilgi edinilmesi, yukarıdaki açıklamaların ilinizde faaliyet gösteren tüm eğitim kurumları yetkililerine tebliğ edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

D A Ğ I T I M :
Gereği :                          Bilgi :
81 İl Valiliğine          Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
(Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü)
Jandarma Genel Komutanlığına

0 Comments
0 Pings & Trackbacks

Bir Cevap Yazın